top of page
IMG_8704.JPG

Bellach yn ddylunydd wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, cefais fy magu mewn ecobentref a dysgu Cymraeg oedd sylfaen fy null dylunio, gan sefydlu cynaliadwyedd a datrys problemau ymarferol. Gan ddefnyddio AutoCAD a gwneud modelau ynghyd ag ymchwil dwys a dadansoddi testun, rwy’n datblygu cysyniadau sy’n ymateb i’r hyn sy’n bodoli eisoes, boed yn cofleidio pensaernïaeth ofodol neu’n ail-weithio dillad presennol, fel cyfleoedd ysbrydoledig tra’n ceisio’r ymyrraeth leiaf sydd ei angen i gael yr effaith fwyaf posibl.

bottom of page