top of page

Prosiect Yr Ardd Gydag Ysgol Gynradd Mount Stuart

CYFRES O 12 GWEITHDY A GYNHALIWYD YN YSGOL GYNRADD MOUNT STUART. YR OEDD FY HUN A PHOEBE SMITH YN HWYLUSO GWEITHDAI CREADIGOL. ARWEINIODD Y GWEITHDAI HYN ADEILADU GARDD O FEWN TIR YR YSGOL

Screenshot 2023-05-19 at 14_edited_edited_edited.png
SGROLIWCH I WELD DARLUNIAU MYFYRWYR

CREU Y DARLUNIAU HYN GAN FYFYRWYR YSGOL GYNRADD MOUNT STUART FEL RHAN O WEITHDY CALANDAR PLANHIGION. YR OEDD Y MYFYRWYR YN TRAFOD PRYD I BLANNU HAD ER MWYN EI OROESI A BOD YN BAROD I'W CYNAEADU YN YR HAF

IMG_7621.jpeg

Gweithdy Sgiliau Pypedau Papur

Gweithdy sgiliau ym Mhentref Eco Lammas

Roedd y gweithdy yn canolbwyntio ar sut i greu celf mewn ffordd gynaliadwy

Mewn cydweithrediad ag Amanda Jackson a'i phrosiect ffotograffiaeth 

'Where The Red Kite Flys'

bottom of page