top of page

London Road
CYNORTHWY-YDD GWISG A DYLUNIO 
DYLUNYDD: FENNA 
CYFARWYDDWR: HANNAH NOONE
FFOTOGRAFFYDD: 

ENGHREIFFTIAU O RHESTRAU A WNAWN FEL CYNORTHWYYDD GWISGOEDD

Ciplun 2023-05-25 ar 12.31.22.png

DARLUNIAU GWISGOEDD FENNAS A'R GWISGOEDD TERFYNOL

Ciplun 2023-05-25 ar 12.11.44.png

FY HUN A FENNA DOD O HYD Y GWISGOEDD O SIOPAU ELUSENNOL, SIOPAU STRYD FAWR, LLEOEDD AR-LEIN A LLOGI

DIE FLADERMAUS
FY RÔL: CYNORTHWYYDD GWISGOEDD
CYFARWYDDWR: 
DYLUNIAD GWISGOEDD
ER: MARIELLA BUCCI 
DYLUNYDD SET: SHANE ERICKSON
CYNORTHWYWYR GW
ISGOEDD: YUKI 
FFOTOGRAFFYDD: KIRSTEN MCTERNANAN

Ciplun 2023-05-25 ar 16.10.25.png

DARLUNIAU GWISG MARIELLAS A'R GWISGOEDD TERFYNOL (FFOTOGRAFFAU A GYMERWYD GAN MARIELLA BUCCI)

FFYNHONNELL YN FWYAF O LLEOEDD LLOGI, GWNEUDAU A SIOPAU STRYD UCHEL
Ffedog Ddu MEWN DELWEDD UCHOD A WNAED GAN ME 

DELWEDD UCHOD A GYMERWYD GAN KIRSTEN MCTERNAN

bottom of page